MKS JANTAR USTKA ROCZNIK 2001

Trener: Paweł SŁAWSKI

Michał Kreft

Konrad Łachwa

Krystian Kąkol

Patryk Wierzbicki

Michał Popowicz

Łukasz Lisowski

Klaudiusz Prądzyński

Kewin Kamiński

Paweł Borkowski

Jakub Kumór

Hubert Niemiec

Maciej Brzostowicz

Jakub Szwakiel

Wiktor Rudyk